Campaign for overfill protection of tanks

En överfyllnadsincident vid en bränsleproduktions- eller lagringsanläggning kan få allvarliga konsekvenser för samhället, miljön och de berörda företagen. Därför finns API 2350 från American Petroleum Institute. En standard för hur man förebygger och skyddar sig mot överfyllnad.

Baserat på Emerson Rosemount Tank Gauging egna riktlinjer för överfyllnadsskydd, har vi tagit fram kampanjen ”There is no reward for risk takers. Don’t leave it to chance”. Via kampanjsiten api-2350.com får du en snabb överblick över vad du behöver veta för att bli kompatibel med standarden.

CampaignSite
Advertising
2-in-1_demo_in case_webb