Daloc är en ledande tillverkare av klassade dörrar i stål och trä som skyddar människor och egendom mot brand, ljud och inbrott. Bolaget är familjeägt med huvudkontor i Töreboda. Daloc är marknadsledande inom säkerhetsdörrar i Norden och står nu inför en internationell expansion.

Efter en omfattande byråupphandling under hösten har Daloc valt Sandberg Trygg som sin nya huvudbyrå för att utveckla varumärket och Dalocs marknadskommunikation på alla marknader där Daloc finns.

Vi triggas av de utmaningar Daloc står inför och behovet av nya digitala kommunikationslösningar. Samarbetet startar direkt med en ny kommunikationsstrategi.

Vi känner att vi har hittat rätt partner i Sandberg Trygg. Det är en byrå med fokus på B2B med skarp strategisk kompetens och med en stor internationell erfarenhet. Dessutom ligger de långt framme digitalt. Personkemin fungerade direkt och vi ser fram emot att ta ett nytt grepp på vår kommunikation.

Andreas Bjelkholm, marknadschef på Daloc

Dalocs företagskultur med sunda värderingar, en långsiktig syn på sin verksamhet och en öppenhet för förändring känns mycket attraktiv.

Henrik Dubois, VD på Sandberg Trygg

Henrik Dubois

Henrik Dubois
Senior Partner & Chairman
+46 735 58 15 12

Lotta Boman

Lotta Boman
Senior Strategist
+46 70-735 07 02