Insikter & trender inom B2B-marknadsföring

Här samlar vi alla våra trendrapporter inom marknadskommunikation, med särskilt fokus på digitalisering i B2B-världen.

Vi hoppas att du finner samtliga av våra rapporter, analyser och insikter intressanta. Vår förhoppning är att de i sin tur kan skapa värde i er verksamhet.

Tveka inte på att höra av dig till oss om du vill veta mer.

Håll mig uppdaterad

Få en påminnelse när vi publicerar en ny trendrapport samt inbjudningar till våra trendevent.

ST_Trendreport_No6_18-19_4

Den här gången gräver vi djupare in i konverteringar – hela vägen från lead generering och lead nurturing till lead kvalificering.

TrendReport_2017_US

Hur ser framgångsreceptet ut för att lyckas med digital marknadsföring i USA?

Trendrapport-2017-1-cover

Hur jobbar 100 av Sveriges största B2B-företag med kundnöjdhet?

Sandberg Trygg Trend report Inbound Marketing 2016

2016 Trendrapport är den fjärde i en serie av studier som utförs av Sandberg Trygg och som syftar till att förstå vad som driver marknadskommunikation i en globalt, digitaliserade samhälle. Vi fokuserar särskilt på de intressen som svenska B2B företag. Hundra ledare och marknadschefer intervjuades under de första månaderna av 2016. Här är resultatet.

Sandberg Trygg Trend Report Successful 2015

Vad gör B2B-företag för att möta en mer digitalt driven och kundstyrd köpresa? 36% säger att deras insatser bidrar till mer affärer i någon större omfattning. Vad gör vissa företag mer framgångsrika än andra?

Sandberg Trygg Trendreport

Denna upplaga handlar om B2B-företagens syn på varumärkets betydelse samt hur ändrade mediavanor påverkar varumärkesarbetet.

trendreport2014_01_frontfeed

Vilka är de viktigaste affärsmålen samt kommunikationsinsatserna för B2B-företag? Ta del av resultaten i vår trendrapport från 2014.