Louise Danckwardt: Jämlikhet leder till lönsamhet och långsiktig framgång

Precis som många andra bolag och andra branscher brottas vi med utmaningen att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. För män, för kvinnor, för unga talanger och för yrkespersoner med senior erfarenhet. Och självfallet för individer med olika bakgrund och ursprung.

När jag tog över i rollen som byråchef för Sandberg Trygg så var ett av våra viktigaste mål att fortsätta attrahera fler kvinnliga kollegor. Ser man till vår bransch och våra konkurrenter så vågar jag nog påstå att flera av våra konkurrenterna fortfarande kämpar med det här.

Anledning till att vi vill ha en mix av erfarenheter och kön är att vi verkligen tror det är rätt sak att sträva efter. Inte bara för att det är en värdering vi delar på byrån, utan för att vi också för att det ger oss en stabil grund för ökad lönsamhet och framgång på alla nivåer.

Och nu, 3,5 år senare, så har vi kommit en bra bit på väg! I augusti 2017 är fördelningen mellan kvinnliga och manliga kollegor 50/50. Självklart blir jag väldigt stolt av detta, men framförallt är det en källa till kollektiv stolthet.

Vi är alla överens om att detta har gett oss en ännu mer dynamisk arbetsplats där alla trivs och känner sig hemma. Och det är det allra viktigaste för oss – och mig.

Louise Danckwardt

Louise Danckwardt
CEO & Managing Partner
+46 735 58 15 17