Känsloladdad film om säkerhet

”When safety matters” är Consiliums tagline sedan många år tillbaka. Vi fick förtroendet att ta fram en varumärkesfilm på temat. Genom att lyfta fram alla tillfällen när säkerhet betyder som mest vill vi visa på vikten av välfungerande brand- och gasdetektion.