Varför ett miljöledningssystem?

Sandberg Tryggs miljöledningssystem tjänar flera syften. Övergripande handlar det om att byrån vill minska sin miljöpåverkan från verksamheten. Systemet är inte certifierat enligt någon standard (t ex ISO 14001 eller EMAS) men är upprättat för att innefatta samma typ av information.

Grunden för det här dokumentet är vår miljöpolicy. Den beskriver hur just vår organisation vill bidra till en minskad miljöpåverkan. Vidare går det här dokumentet igenom vilka mål vi arbetar efter och vilket program vi följer för att fastställa, kommunicera, genomföra och följa upp våra mål.

Vd och ledningsgruppen har det övergripande miljöansvaret för byrån. Du är alltid välkommen med synpunkter och förslag till förbättringar av vårt miljöledningssystem.

Miljöpolicy

Det här är de riktlinjer som Sandberg Trygg arbetar efter för en bättre miljö och ett förbättrat globalt klimat:

 • Vi är alla ansvariga för att minska miljöpåverkan i vårt dagliga arbete
 • Vi ska ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling
 • Vi ska alltid följa och helst överträffa den lagstiftning och de myndighetskraven som berör vår verksamhet
 • Vi ska kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som kunder och leverantörer
 • Vi ska prioritera leverantörer som har ett aktivt miljöarbete

 

Miljömål

Sandberg Tryggs verksamhet påverkar miljön såväl direkt som indirekt. Några exempel på direkt miljöpåverkan är avfallshantering, elanvändning och transporter. Indirekt miljöpåverkan handlar till exempel om följderna av vilka beslut vi fattar, vilka råd vi ger och vilka tjänster vi upphandlar.

 • Datorer som drar lite ström ska prioriteras
 • Kopiatorer/skrivare som drar lite ström ska prioriteras
 • All kontorsbelysning ska drivas med lågenergilampor
 • Samtliga medarbetare ska stänga av sin datorskärm och bordslampa vid arbetsdagens slut
 • Allt avfall ska källsorteras
 • Vi ska alltid föreslå ett miljövänligt material till våra kunder vid trycksaksproduktion
 • Vi ska alltid välja leverantörer som aktivt bidrar till en bättre miljö