Vi rekryterar HR-chef från Wise Professionals

Byrån växer med fler medarbetare på kontoren i Göteborg, Stockholm och New York och vill ge varje medarbetare chansen att växa. Därför tar Sandberg Trygg nu in Sophia Francke som HR-chef med plats i ledningsgruppen

Sophia Francke är utbildad inom HR och kommer senast från Wise Professionals där hon har arbetat som rekryteringskonsult inom kommunikation. Nu tar hon steget in i byråvärlden med ansvar för att få befintliga medarbetare att växa och att hitta nya lovande talanger.

”Det här en en strategiskt viktig rekrytering för oss”, säger Louise Danckwardt, byråchef och delägare på Sandberg Trygg. ”Vi har en vision om att få medarbetare och kunder att växa oavsett geografisk plats. Med Sophia Francke stärker vi upp på HR-sidan och jag ser fram emot ett tight samarbete med Sophia både på daglig ledarnivå och i ledningsgruppen.”

Sophia börjar på Sandberg Trygg i augusti. Första uppgiften blir medarbetarsamtal för att säkra att byrån tar till vara samtliga kompetenser och matchar dem mot nuvarande och framtida behov inom organisationen. Sedan väntar ett mer långsiktigt arbete med strategi för vilka talanger byrån behöver på båda sidor Atlanten – och plan hur man når ut till dem.

Vill du veta mer? Kontakt oss

Louise Danckwardt

Louise Danckwardt
CEO & Managing Partner
+46 735 58 15 17

Henrik Dubois

Henrik Dubois
Senior Partner & Chairman
+46 735 58 15 12