#sistabriefen är viktigare än konkurrens

Sedan byråsamarbetet i Göteborg inleddes i slutet av 2017 har vi haft tre konstituerande möten där vi tillsammans har  arbetat fram en plan för att motarbeta trakasserier och ojämnställda förhållanden i reklambranschen. Bland annat har en gemensam uppförandekod påbörjats.

När vi började var vi 24 byråer och idag är vi hela 54, jag är stolt över att vi är så många som slutit upp och nu tar steget fullt ut för att skapa ett jämlikt arbetsklimat i hela branschen.

colab_gbg_logo

Nästa steg är lanseringen av en gemensam hemsida – Byrasamarbetet.se – för information, verktyg och diskussion om lösningar. Dessutom startar vi nu en föreläsningsserie för branschen i Göteborg och först ut är Elaine Eksvärd med ett seminarium om härskarteknik.

Alla ska kunna vara trygga på jobbet utan att utsättas för trakasserier, härskarteknik och orättvisor. Vi hoppas såklart att vi kan inspirera våra kollegor i resten av Sverige att också gå ihop och göra något på allvar.

Louise Danckwardt

Louise Danckwardt
CEO & Managing Partner
+46 735 58 15 17